rules Audi

Reglement en voorwaarden

Audi quattro Cup 2024

1. Kwalificaties

1.1. Aantal kwalificaties

Dit jaar telt de Audi quattro Cup 2024 15 kwalificaties:

  • 4 OPEN kwalificaties voor alle genodigden van het Audi-distributienetwerk
  • 11 EXCLUSIEVE kwalificaties voor de genodigden van de betrokken Audi-dealers.
1.2. Voorwaarden om deel te nemen

Volgende personen komen in aanmerking om deel te nemen aan de golfcompetitie Audi quattro Cup 2024 :

  • alle golfspelers die lid zijn van een Belgische golfclub die geregistreerd is bij de Koninklijke Belgische Golffederatie en die een up-to-date federatie kaart in hun bezit hebben of die lid zijn van een buitenlandse golfclub die erkend is door de Koninklijke Belgische Golffederatie.

  • Alle amateurspelers die een handicap gelijk aan of kleiner dan 36 hebben op het moment van de inschrijving.

  • De spelers van elk team moeten ouder zijn dan 18 jaar op het moment van de wedstrijd om zich te kunnen kwalificeren voor de Nationale Finale. Om echter aanspraak te kunnen maken op de kwalificatie van de nationale finale moeten de twee spelers van het winnende team 18 jaar of ouder zijn.

  • In geen enkel geval mag een golfspeler deelnemen aan meerdere kwalificatiewedstrijden van de Audi quattro Cup 2024 noch in België noch in het buitenland. Indien blijkt dat een deelnemer aan meerdere kwalificaties heeft deelgenomen, zal enkel de eerste kwalificatiewedstrijd binnen competitie gespeeld worden. De overige wedstrijden zijn automatisch buiten competitie, er kan dus geen énkele prijs of kwalificatie gewonnen worden.  
1.3. Inschrijvingen

De inschrijvingen voor de “Open” en de “Exclusieve” kwalificaties kunnen enkel via de Audi verdelers gebeuren. Enkel de Audi verdelers kunnen een uitnodiging per mail aan hun contacten opsturen om hen op de kwalificaties van de Audi quattro Cup uit te nodigen. Van zodra een genodigde een persoonlijke uitnodiging ontvangt, zal deze zelf al zijn gegevens en deze van zijn golfpartner op de website www.audiquattrocup.be kunnen invullen. Wanneer de aanvraag van inschrijving is voltooid, krijgen beide spelers een bevestigingsmail van de aanvraag tot inschrijving. Van zodra al de gegevens werden gecontroleerd en deze correct waren, zal de genodigde een tweede bevestigingsmail ontvangen, ditmaal ter definitieve bevestiging van de inschrijving.

 

Opgelet : Elke inschrijving op een andere wijze dan via de website is ongeldig. De enige geldige bevestiging gebeurt via het email adres noreply@audiquattrocup.be en is de officiële bevestiging opgestuurd door het organiserende bedrijf van de Audi quattro Cup. De bevestiging van een Audi verdeler is ongeldig en niet voldoende als bevestigingsdeelname.

De inschrijving van de dames zal verplicht onder hun meisjesnaam moeten gebeuren. Elke speler is verplicht zich in te schrijven met zijn juiste handicap (alle handicaps, zonder uitzondering, zullen gecontroleerd worden in de verschillende clubs). 

Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen (o.a. golfkarren, buggies, monoseats of elektrische voertuigen) tijdens de wedstrijd wordt niet toegelaten zonder voorlegging van een medisch attest. Uitzonderlijk zal van deze regel kunnen afgezien worden mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator en dit enkel buiten competitie. Indien een speler een buggy wenst te gebruiken op vertoning van zijn medisch attest, dient hij de huur van de buggy te betalen. Elektrische golfkarren zijn echter wel toegelaten afhankelijk van de staat van het terrein. Deze informatie kan u nagaan door de golf club rechtstreeks te contacteren.

Door aanwezig te zijn op een evenement van de Audi quattro Cup aanvaardt elke deelnemer dat er tijdens dit evenement foto's en video's worden gemaakt door de organisatie en dat elke persoon die ter plaatse aanwezig is op deze beelden kan verschijnen. In geval van niet-aanvaarding van dit recht op beeld, moet voorafgaand aan het evenement in kwestie een schriftelijk verzoek worden ingediend met een foto van de persoon die niet op de foto's en/of video's van het evenement mag verschijnen.

1.4. Spelformule

De formule van de Audi quattro Cup is Greensome stableford (strokeplay enkel voor de brutoprijzen). De inschrijving is beperkt tot ploegen waarvan de som van beide handicaps 60 niet overschrijdt en waarvan de handicap van elke golfspeler maximaal 36 is. Elke ploeg ontvangt het aantal strokes gelijk aan de afronding van de som van 60% van de gekregen strokes van de laagste handicap en 40% van de gekregen strokes van de hoogste handicap. Alle deelnemers, wat hun handicap ook is, spelen front tees (heren of dames, naar gelang). Er wordt geen compensatie toegepast wat betreft eventuele verschillen in SSS tussen de heren- en damestees.

De ploegen bestaande uit heren, dames of een combinatie van beide, spelen in één en dezelfde categorie. Elk protest op sportief gebied zal door het Sportief Comité van Bench Marketing onderzocht worden. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

1.5. Prijsuitreiking en kwalificatie voor de nationale finale

Tijdens de prijsuitreiking wordt van de winnaars stadskledij bij voorkeur aanbevollen. Het Sportief Comité en Audi behouden zich het recht om de prijzen niet te overhandigen indien de voorwaarden niet zouden nageleefd worden.

Voor elke kwalificatiewedstrijd zullen de eerste twee teams met de beste netto score (Stableford) en het team met de beste bruto score (Strokeplay) beloond worden tijdens de prijsuitreiking. De netto en bruto prijzen zijn niet cumuleerbaar en bij gelijke stand primeert de net prijs boven de brut prijs.

Ook zullen de eerste twee teams met de beste netto score en het team met de beste bruto score tijdens elke wedstrijd zich kwalificeren voor de nationale finale die doorgaat op Golf du Bois d'Arlon op vrijdag 6 september 2024.

Bij een eventuele ex-aequo wordt de uitslag bepaald door de beste score (van de ploeg) behaald op de laatste 9, 6, 3, en 1ste hole(s) van het parcours. Blijft de ex-aequo bestaan, zal het team met de laagste gecumuleerde handicap de prijs winnen. Indien het ex-aequo nog steeds aanwezig is, zal een loting beslissen.

Indien een ploeg een kruis schrijft als resultaat van een hole, de bruto score wordt vervangt door de hoogste score op die hole, hetzij 9.

Tenminste 1 lid van elke ploeg die een prijs heeft gewonnen zal aanwezig moeten zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid van beide leden tijdens de prijsuitreiking wordt zowel hun prijs als hun kwalificatie automatisch overhandigd aan de volgende op de resultatenlijst (behalve als het Sportief Comité dit tegenspreekt).

Als een gekwalificeerde speler voor de nationale finale niet aanwezig kan zijn, zal de eerstvolgende ploeg in het klassement gekwalificeerd worden voor de finale. 


Een putting- en een approach wedstrijd worden georganiseerd tijdens de kwalificatiewedstrijden.
De samengevoegde waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer zal de bedragen niet overschrijden bepaald door regel 3-2 van het Amateursstatuut.


Geen enkel voorlopig klassement zal voor de prijsuitreiking gecommuniceerd worden.

1.6. Hole-in-one wedstrijden

Naast elke competitiedag van de Audi Quattro Cup 2024 zullen twee Hole-in-one wedstrijden worden georganiseerd waaraan alle deelnemers en gasten, zowel golfer als niet-golfer kunnen deelnemen. 
 

Dit jaar heeft Audi besloten om via de Audi Quattro Cup een goed doel te steunen. Na uw ronde krijgt u de gelegenheid om deel te nemen aan een putting- en approachwedstrijd waarbij u fantastische prijzen kan winnen. U ontvangt sowieso 2 vouchers om aan deze wedstrijden deel te nemen. Indien u extra pogingen wilt doen, kan u ter plaatse bijkomende vouchers kopen. De betaling gebeurt contactloos via payconic (of gelijkaardige bankapp) waardoor de opbrengst rechtstreeks aan een goed doel wordt overgemaakt.  

 

 

Approach contest

Enerzijds zal de deelnemer een approach slaan vanaf het dak van een Audi e-tron met als doel een hole in one te maken. Elke Hole-in-one dient steeds geverifieerd en gevalideerd te worden door het sportief comité van de Audi Quattro Cup. Na validatie wint de winnaar van deze approach wedstrijd een uitzonderlijke prijs, namelijk een exclusieve helikoptervlucht Brussel-Champagne streek, inclusief privé bezoek aan de champagnekelder bij Laurent-Perrier en een privé lunch in het Kasteel van Louvois. Deze prijs is geldig voor maximaal 4 personen op een te kiezen datum, uiterlijk voor 30 september 2025 en in samenspraak met Laurent-Perrier Belgium.

 Indien er tijdens het seizoen 2024 meerdere hole-in-ones worden gerealiseerd, zal één winnaar via loting worden bepaald na afloop van alle competitiedagen. Indien er geen enkele Hole-in-one wordt gerealiseerd tijdens de competitiedagen van de Audi Quattro Cup seizoen 2024, zal via loting 1 winnaar tijdens het Audi quattro Cup galadiner op 13 september 2024 worden aangeduid. Niet-golfers zullen ook aan deze loting ter plaats mogen deelnemen.

 

Putting contest

Anderzijds zal de deelnemer onder een wagen putten met als doel een hole in one te maken. Elke Hole-in-one dient steeds geverifieerd en gevalideerd te worden door het sportief comité van de Audi Quattro Cup. Na validatie wint de winnaar van deze putting wedstrijd een uitzonderlijke prijs, namelijk 1 jaar energie aangeboden door TotalEnergies.

 

Indien er hier ook tijdens het seizoen 2024 meerdere hole-in-ones worden gerealiseerd, zal één winnaar via loting worden bepaald na afloop van alle competitiedagen. Indien er geen enkele Hole-in-one wordt gerealiseerd tijdens de competitiedagen van de Audi Quattro Cup seizoen 2024, zal via loting 1 winnaar tijdens het Audi quattro Cup galadiner op 13 september 2024 worden aangeduid. Niet-golfers zullen ook aan deze loting ter plaats mogen deelnemen. 

 

De winnaar kan kiezen tussen de volgende prijzen :

° 1 jaar levering van benzine of dieselbrandstof met een maximale eenheidswaarde van 1700 euro inclusief BTW. Deze prijs wordt toegekend in de vorm van prepaid Happy Fuel kaarten, waarvan de vervaldatum op de kaart staat vermeld. Zodra de winnaar bekend is, wordt er telefonisch contact met hem of haar opgenomen en worden de Happy Fuel kaarten per aangetekende post verzonden, of

° 1 jaar LPG of CNG met een maximale eenheidswaarde van 1.100 euro inclusief BTW. Deze prijs wordt toegekend in de vorm van prepaid Happy Fuel kaarten, waarvan de vervaldatum op de kaart staat vermeld. Zodra de winnaar bekend is, wordt er telefonisch contact met hem/haar opgenomen en worden de Happy Fuel kaarten per aangetekende post verzonden, of ;

° 1 jaar opladen voor een elektrische auto in de vorm van een multi-energiekaart met een maximale eenheidswaarde van 1.800 euro inclusief BTW, of
° 1 jaar huishoudelijke elektriciteit met een maximale eenheidswaarde van €1200 inclusief BTW. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moet de winnaar klant zijn van TotalEnergies, anders zal hij/zij van leverancier moeten veranderen. TotalEnergies zal de prijs aan de winnaar toekennen op zijn/haar klantenrekening, of ;
° Een installatie van zonnepanelen met een maximale eenheidswaarde van €5000 inclusief BTW, indien de installatiekosten meer dan €5000 bedragen, zal het resterende saldo aan de klant gefactureerd worden. Om van deze prijs te kunnen genieten, zal TotalEnergies contact opnemen met de winnaar voor de installatie van de panelen. De installatie wordt uitgevoerd door Winwatt, een 100% dochteronderneming van TotalEnergies Power & Gas Belgium, of ;
° 1 jaar aardgas met een maximale eenheidswaarde van 1700 euro inclusief BTW. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de winnaar klant zijn van TotalEnergies, anders zal hij/zij van leverancier moeten veranderen. TotalEnergies zal de prijs toekennen aan de winnaar op zijn/haar klantenrekening, of ;
° 1 jaar stookolie, d.w.z. 2500L Ultra Fuel Oil + CO2-compensatie, waarvan de waarde zal worden bepaald op basis van de prijs van stookolie op de dag van levering. De winnaar zal gecontacteerd worden door ProxiFuel, een dochteronderneming van TotalEnergies, en moet een bestelling plaatsen bij ProxiFuel, of ;
° 1 jaarvoorraad pellets, d.w.z. 2 (twee) pallets van 65 zakken van 15 kg pellets. De winnaar zal gecontacteerd worden door ProxiFuel, een dochteronderneming van TotalEnergies, en moet zijn bestelling bij ProxiFuel plaatsen.

De Organisator behoudt zich het recht voor een prijs te vervangen door een prijs van gelijke waarde, met name in geval van onbeschikbaarheid van de oorspronkelijk geplande prijs.

1.7. Goedkeuring van het reglement
1.8. Diskwalificatie

Het niet respecteren van het reglement leidt tot het diskwalificeren van de 2 deelnemers door het Sportief Comité.

2. Nationale Finale

2.1. Spelformule

De formule van de finale van de Audi quattro Cup is de Greensome Stableford.
De inschrijving is beperkt tot de ploegen waarvan de som van beide handicaps de 60 niet overschrijdt en waarvan de handicap van elke golfspeler maximaal 36 is.
Elke ploeg ontvangt het aantal strokes gelijk aan de afronding van de som van 60% van de gekregen strokes van de laagste handicap en 40% van de gekregen strokes van de hoogste handicap. Alle deelnemers, wat hun handicap ook is, spelen front tees (heren of dames, naar gelang). Er wordt geen compensatie toegepast wat betreft eventuele verschillen in SSS tussen de heren- en damestees.
De ploegen bestaande uit heren, dames of een combinatie van beide, spelen in één en dezelfde categorie. Alle protest op sportief gebied zal door het Sportief Comité van Bench Marketing onderzocht worden. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

2.2. Prijsuitreiking en kwalificatie voor de Internationale finale

Tijdens de Nationale Finale, zullen de eerste twee teams met de beste netto score en het team met de beste bruto score beloond worden tijdens de prijsuitreiking. Enkel het team met de beste netto score wordt gekwalificeerd voor de internationale finale.
Bij een eventuele ex-aequo wordt de uitslag bepaald door de beste score (van de ploeg) behaald op de laatste 9, 6, 3, en 1ste hole(s). Als het ex-aequo blijft, zal het team met de laagste gecumuleerde exact handicap, de prijs winnen. Indien het ex-aequo nog steeds aanwezig is, zal een loting beslissen.

Indien er een internationale finale wordt georganiseerd en één van de spelers van het winnend team heeft deelgenomen aan één van de 3 laatste Internationale Finales, zal de ploeg door een prijs beloond worden, maar geen van de 2 spelers kunnen deelnemen aan deze internationale finale. In dit geval zal de eerstvolgende ploeg in het netto klassement van de nationale finale gekwalificeerd worden voor de finale.

De regel om de handicap van de geselecteerde ploeg op de Internationale Finale van de Audi quattro Cup te berekenen, is als volgt: de handicap van elke ploeg zal bepaald en aangepast worden op basis van zijn resultaat tijdens de Nationale Finale in zijn land. Deze zal verminderd worden in functie van het aantal punten hoger dan 36 die gescoord werden tijdens de Nationale Finale.

Voorbeeld:
Handicap van het winnende team aan de Nationale Belgische finale: hcp 18
Stableford resultaat van het winnende team aan de Nationale finale: 40
Gewijzigde handicap van het team voor de Audi quattro Cup Final: hcp 18–4 = 14


Tijdens de Nationale finale zullen de netto prijzen de voorkeur hebben op de bruto prijzen indien een team in beide categoriën de eerste plaats behaalde. Tenminste 1 lid van elke ploeg die een prijs heeft gewonnen zal aanwezig moeten zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid van beide leden tijdens de prijsuitreiking wordt zowel hun prijs als hun kwalificatie automatisch overhandigd aan de volgende op de resultatenlijst (behalve als het Sportief Comité dit tegenspreekt).

Als een gekwalificeerde speler voor de Internationale finale niet aanwezig kan zijn, zal de eerstvolgende ploeg in het klassement gekwalificeerd worden voor de finale. 
De samengevoegde waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer zal de bedragen niet overschrijden bepaald door regel 3-2 van het Amateursstatuut.


Geen enkel voorlopig klassement zal voor de prijsuitreiking gecommuniceerd worden.

2.3. Dresscode voor de finale

Tijdens de gala-avond wordt van de winnaars stadskledij vereist. Het Sportief Comité en Audi behouden zich het recht om de prijzen niet te overhandigen indien de voorwaarden niet zouden nageleefd worden.

3. Organisatie en contactgegevens

Sportcomité

Tijdens elke kwalificatie gereserveerd aan de genodigden en tijdens de Nationale Belgische finale, zal minstens één vertegenwoordiger van de organisatie Bench Marketing bvba het globale sportbeleid van de competitie garanderen.
Het is belangrijk dat alle spelers en het secretariaat van de betreffende clubs de officiële startlijsten, de resultatenlijsten en de scorekaarten gebruiken die speciaal door Bench Marketing werden gecreëerd.

Alle protest op sportief gebied zal worden onderzocht door Bench Marketing die de organisatie van het tornooi garandeert, en door het sportief comité van de organiserende golfclub.

Tournament Director

Dhr  Quentin SIBILLE   //   info@bench-marketing.com 

Contact

Bench Marketing bvba
Dhr Quentin SIBILLE
info@bench-marketing.com